[Archiwalny] komunikaty

2013.02.11

KWOTA REALIZOWANYCH W 2013 r. DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI, ZŁOŻONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 1997 r.

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r., które wynosiło 3 521, 67 zł.

W związku z powyższym przy realizacji dyspozycji na wypadek śmierci złożonych do dnia 31 grudnia 1997 r., oddziały PKO Banku Polskiego są obowiązane wypłacić w 2013 r., po śmierci wkładcy z jego wkładów oszczędnościowych objętych dyspozycją na wypadek śmierci, na rzecz osób wskazanych w tej dyspozycji kwotę maksymalnie 194 316, 12 zł.

 

Podstawa:
Art. 181 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami)