komunikaty

2013.09.02

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku spółek dywidendowych (okres subskrypcji od dnia 5 do dnia 23 sierpnia 2013 r.)

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku spółek dywidendowych kursy zamknięcia akcji spółek, z dnia referencyjnego tj. 27 sierpnia 2013 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej 2-letniej opartej na koszyku spółek dywidendowych, wyniosły:

 • 123,14 USD - dla spółki Lockheed Martin Corp,
 • 33,69 USD - dla spółki AT&T Inc,
 • 22,93 EURO - dla spółki Bouygues SA,
 • 5,413 EURO - dla spółki Banco Santander SA,
 • 415,90 CHF - dla spółki Swisscom AG,
 • 61,45 HKD - dla spółkiCLP Holdings Ltd*,
 • 3245 GBP - dla spółki AstraZeneca Plc,
 • 20,74 EURO- dla spółki RWE AG,
 • 41,68 USD - dla spółki The Southern Co,
 • 41,725 EURO - dla spółki Total SA,

Wartości te stanowią podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość maksymalnych potencjalnych odsetek za okres umowny z przedziału od 20% do 28% została ustalona na 28% w skali 2 lat.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty, Posiadacz lokaty, otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz odsetki za okres umowny zależne od kształtowania się cen akcji 10 spółek dywidendowych w maksymalnej  wysokości 28% w skali 2 lat. Odsetki za okres umowny liczone są według następujących zasad:

 1. Jeśli w dniu końcowej obserwacji wzrosty wszystkich poszczególnych walorów będą wyższe niż 28%, to do obliczenia średniej będą wzięte pod uwagę wartości graniczne 28% dla każdego waloru. Posiadacz lokaty
  otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 28% w skali 2 lat,
 2. Jeśli w dniu końcowej obserwacji stopy zwrotu dla poszczególnych spółek będą miały następujące wartości: 16%, 16%, 16%, 16%, 16%, 16%, 16%, 16%, 0%, 32%. Wtedy średnia arytmetyczna stóp zwrotu jest równa 15,55% ze względu na cap 28% zastosowany dla ostatniej spółki. Klient otrzymuje 15,55% za dwuletni okres inwestycji.
 3. Jeśli w dniu końcowej obserwacji średnia arytmetyczna wzrostu poszczególnych walorów będzie równa lub niższa od 0%, to Posiadacz lokaty otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych,

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.

 

*W momencie wykonywania transakcji zabezpieczających giełda w Hong Kongu była zamknięta, dlatego cena zamknięcia pochodzi z dnia 28.08.2013.