komunikaty

2005.02.17

Wartości depozytowych bonów rewaloryzacyjnych przedstawianych do wykupu po dniu 31 stycznia 2005 r.

Uprzejmie informujemy, że wartość Depozytowych Bonów Rewaloryzacyjnych, które zostaną przedstawione do wykupu po dniu 31 stycznia 2005 r. wynosi:

  • dla bonu o wartości nominalnej 100 starych złotych (1 grosz) = 1,66 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 500 starych złotych (5 groszy) = 8,13 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 1 000 starych złotych (10 groszy) = 16,28 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 5 000 starych złotych (50 groszy) = 81,56 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 10 000 starych złotych (1 złoty) = 163,09 zł.

Wyżej przedstawione wartości poszczególnych nominałów Depozytowych Bonów Rewaloryzacyjnych, zostały obliczone według obowiązujących zasad i z uwzględnieniem wysokości stóp procentowych, obowiązujących w terminie od dnia 1 lutego 2004 r. do dnia 31 stycznia 2005 r., będą obowiązywać w całym 10-letnim okresie, w którym bony te będą mogły być przedstawione do wykupu, tj. do 31 stycznia 2015 r. (włącznie). Podstawa: § 3 Uchwała Zarządu nr 194/B/2004