Komunikaty dla klientów

2008.09.22

Wartość kursu EUR/PLN w dniu 22 września 2008 dla strukturyzowanej lokaty EUR/PLN

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją NBP (Tabela kursów nr 185/A/NBP/2008) wartość kursu EUR/PLN w dniu 22 września 2008 wynosi:

3,2750

Podany kurs znajduje się poza przedziałem [2,7520 PLN; 3,2520 PLN] co oznacza, że odsetki za drugi miesiąc nie będą naliczane.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 229/B/2008 Zarządu Banku z dnia 13 czerwca 2008 r., w sprawie metryki produktu – strukturyzowana lokata EUR/PLN.