Komunikaty dla klientów

2005.01.07

Wypłata rekompensat w PKO Banku Polskim

Uprzejmie przypominamy, że Ministerstwo Skarbu Państwa za pośrednictwem PKO Banku Polskiego prowadzi wypłatę rekompensat pieniężnych dla Uprawnionych do tego świadczenia emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej. Jednocześnie w poniższej tabeli przypominamy o terminach zakończenia wypłat rekompensat dla poszczególnych grup Uprawnionych:

Rok urodzenia Termin zakończenia wypłat Rok urodzenia Termin zakończenia wypłat Rok urodzenia Termin zakończenia wypłat
2005 r. 1939 r. do 25 września 1955 r. do 25 maja
przed 1920 do 25 marca 1940 r. do 25 listopada 1956 r. do 25 czerwca
1920-1923 do 25 kwietnia 2007 r. 1957 r. do 25 lipca
1924-1926 do 25 maja 1941 r. do 25 marca 1958 r. do 25 sierpnia
1927-1928 do 25 czerwca 1942 r. do 25 kwietnia 1959 r. do 25 września
1929 r. do 25 lipca 1943 r. do 25 maja 1960 r. do 25 października
1930 r. do 25 sierpnia 1944 r. do 25 czerwca 1961-1962 do 25 listopada
1931 r. do 25 września 1945-1946 do 25 lipca 1963 r. do 15 grudnia
1932 r. do 25 października 1947 r. do 25 sierpnia 2009 r.
1933 r. do 25 listopada 1948 r. do 25 września 1964 r. do 25 marca
2006 r. 1949 r. do 25 października 1965 r. do 25 kwietnia
1934 r. do 25 marca 1950-1951 do 25 listopada 1966 r. do 25 maja
1935 r. do 25 kwietnia 2008 r. 1967 r. do 25 lipca
1936 r. do 25 maja 1952 r. do 25 lutego 1968 r. do 25 sierpnia
1937 r. do 25 lipca 1953 r. do 25 marca 1969 r. do 25 września
1938 r. do 25 sierpnia 1954 r. do 25 kwietnia po 1969 r. do 25 listopada

Szczegółowe informacje dotyczące „Programu Wypłaty Rekompensat” można uzyskać u pracowników Banku.