Komunikaty dla klientów

2010.12.08

Wysokość parametrów dla lokaty strukturyzowanej Złota Inwestycja

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej Złota Inwestycja wartość indeksu GOLDLNPM na dzień 7 grudnia 2010 roku, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji wynosi 1420 USD (dolar amerykański). Wartość Indeksu GOLDLNPM na dzień 7 grudnia 2010 roku stanowi Cenę Złota z Dnia Początkowej Obserwacji, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota. Wartość Bariery o której mowa w ust. 4 pkt. 2 Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota wynosi 165% wartości indeksu GOLDLNPM z dnia 7 grudnia 2010 roku (1420 USD) tj. 2343 USD. Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania: WARIANT 1 Po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji zyskuje się tyle, ile wzrośnie wartość indeksu GOLDLNPM w stosunku do Ceny Złota z Dnia Początkowej Obserwacji (wartości indeksu z dnia 7 grudnia 2010) tj. 1420 USD. Jest to możliwe w sytuacji, gdy wartość indeksu w okresie 2 lat:

  • nigdy nie będzie równa lub wyższa od Bariery tj. 2343 USD

Maksymalna wysokość zysku za cały okres inwestycji wynosi 64,99%*** *** Przy założeniu, że wartość indeksu GOLDLNPM nigdy nie będzie równa lub wyższa od Bariery tj. 165% swojej początkowej wartości, a na koniec inwestycji wartość indeksu będzie równa 164,99% początkowej wartości. PRZYKŁAD: Wartość indeksu GOLDLNPM na koniec inwestycji (Cena złota z Dnia Końcowej Obserwacji) wyniosła 150% wartości początkowej i nigdy nie osiągnęła wskazanej wartości Bariery ustalonej na 165% Ceny Złota z Dnia Początkowej Obserwacji – Wówczas zysk za cały okres inwestycji wynosi 50%. Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%. WARIANT 2 Wartość indeksu GOLDLNPM w jakimkolwiek momencie inwestycji (jakikolwiek Dzień Obserwacji) będzie równa lub wyższa od Bariery, Klient za cały okres inwestycji otrzyma zysk w wysokości 5% w skali 2 lat. Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%. PRZYKŁAD: Wartość indeksu GOLDLNPM na koniec okresu inwestycji (Cena Złota z Dnia Końcowej Obserwacji) wyniosła 70% wartości początkowej, a indeks GOLDLNPM w drugim roku osiągnął wartość równą Barierze - zysk za cały okres inwestycji wynosi 5%. Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%. WARIANT 3 W przypadku gdy Cena Złota z Dnia Końcowej Obserwacji będzie równa lub niższa od Ceny Złota z Dnia Początkowej Obserwacji i Bariera w żadnym Dniu Obserwacji nie została osiągnięta, zysk z inwestycji wyniesie 0%. PRZYKŁAD: Wartość indeksu GOLDLNPM na koniec okresu inwestycji (Cena Złota z Dnia Końcowej Obserwacji) wyniosła 90% wartości początkowej i indeks GOLDLNPM nigdy nie osiągnął wartości równej lub większej od Bariery - zysk za cały okres inwestycji wynosi 0%.