Komunikaty dla klientów

2011.05.16

Zmiana oprocentowania produktów kredytowych dla klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich przedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, że od 16 maja 2011r. ulega zmianie: I. Oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i wynosi: 1. dla poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia, w granicach przyznanego limitu kredytowego dla posiadaczy rachunków: SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT, SUPERKONTO (umowy zawarte od dnia 14 marca 2011 r.), PKO Konto dla Młodych, PKO Konto Pogodne: 1) do 6000,00 zł zadłużenia – 15,49 % w stosunku rocznym, 2) dla nadwyżki zadłużenia ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł – 14,99 % w stosunku rocznym, 3) dla nadwyżki zadłużenia ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł – 14,49 % w stosunku rocznym, 4) dla nadwyżki zadłużenia ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł – 13,49 % w stosunku rocznym, 5) dla nadwyżki zadłużenia ponad 21 000,00 zł – 12,49 % w stosunku rocznym, 2. dla kredytów odnawialnych objętych klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 p.p. - 11,50% w stosunku rocznym, 3. dla umów kredytu odnawialnego nie objętych klauzulą ograniczającą wysokość oprocentowania – 14,50% w stosunku rocznym. II. Oprocentowanie dopuszczalnego salda debetowego w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER (oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do dnia 13 lutego 2008 r.), które będzie wynosić od ww. dnia -22%, III. Oprocentowanie karty kredytowej PKO Euro Biznes, które będzie wynosić od ww. dnia - 17,40% Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pkobp.pl pod numerem Call Center Bankowości Osobistej i Prywatnej +48 81 524 82 82 (opłata zgodna z taryfą operatora) oraz u doradcy. Podstawa prawna: uchwała Zarządu Banku nr 219/E/2011 z dnia 11 maja 2011 r.