Ogólnokrajowe

2012.07.17

Subskrypcja lokat strukturyzowanych PKO Banku Polskiego z zyskiem do 12 proc. w skali roku

Bank po raz kolejny wzbogaca ofertę produktów inwestycyjnych dla klientów bankowości osobistej i bankowości prywatnej, tym razem o 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na kursie USD/PLN. Maksymalny zysk z lokaty może wynieść nawet 12 proc. w skali roku, przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału, w dniu zakończenia inwestycji. Lokata oferowana będzie w 6 okresach subskrypcji do końca 2012 roku. 6-miesięczna lokata strukturyzowana USD/PLN jest produktem o stosunkowo prostej konstrukcji, opartej o znane aktywo, dającym zyski wyższe niż ze standardowych lokat, przy porównywalnie krótkim horyzoncie czasowym inwestycji. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Pierwsza subskrypcja trwa do 10 sierpnia 2012. Wartość odsetek uzależniona jest od zachowania się kursu USD/PLN w trakcie okresu obserwacji. Za każdy dzień, w którym ustalany jest fixing NBP w trakcie okresu obserwacji, kiedy kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym (kurs z dnia referencyjnego – 10-15 groszy; kurs z dnia referencyjnego + 10-15 groszy), klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4-6 proc. w skali 6 miesięcy, czyli 8-12 proc. w skali roku. Ostateczne wartości będą podane po zakończeniu okresu subskrypcji. Ponadto, środki w okresie subskrypcji są oprocentowane 3 proc. w skali roku. PKO Bank Polski regularnie przygotowuje kolejne produkty strukturyzowane głównie w formie lokat lub Bankowych Papierów Wartościowych. Nowy produkt jest już 3. edycją krótkoterminowych lokat strukturyzowanych opartych na kursach walutowych, które do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klientów. - Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu oferty produktów strukturyzowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, już w 2011 roku Bank wszedł do pierwszej dziesiątki najaktywniejszych firm na rynku tego typu produktów – podkreśla Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych. Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem z najduje się na stronie www.pkobp.pl

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.