Ogólnokrajowe

2013.04.15

Wdrożenie systemu UTP w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że od 15 kwietnia 2013 r. sesje giełdowe na GPW będą odbywać się w nowym systemie transakcyjnym - UTP.

Uniwersalna Platforma Obrotu (UTP) zastąpi dotychczasowy Warset. Zmiana systemu transakcyjnego to kolejny duży krok naprzód zbliżający GPW do standardów największych giełd na świecie, takich jak np. NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie czy Brukseli.

Wdrażany system transakcyjny powinien sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających uczestników rynku. Najważniejszymi zaletami Uniwersalnej Platformy Obrotu są wydajność, szybkość i przepustowość, co w praktyce oznacza możliwość obsługi kilkadziesiąt razy większej liczby zleceń w danej jednostce czasu w porównaniu z dotychczasowym systemem Warset.. Zmiany te stwarzają warunki do istotnej poprawy płynności na warszawskim parkiecie poprzez możliwość oferowania kolejnych użytecznych form inwestowania.

Dzięki zmianie systemu inwestorzy będą mogli korzystać z nowych rodzajów zleceń, np. PEG (zlecenie podążające za najlepszą ofertą w arkuszu zleceń), czy też składać zlecenia na danej sesji giełdowej z ważnością do określonego czasu w danym dniu.

Wraz z wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego ulegnie zmianie harmonogram sesji. Poniższa tabela prezentuje nowy harmonogram sesji giełdowej dla rynku kasowego oraz rynku terminowego..  

Faza notowań

Rynek Terminowy

Rynek Kasowy

Przed otwarciem

8:30 – 8:45

8:30 – 9:00

Otwarcie

8:45

9:00

Notowania ciągłe

8:45 – 16:50

9:00 – 16:50

Przed zamknięciem

16:50 – 17:00

16:50 – 17:00

Zamknięcie

17:00

17:00

Dogrywka

17:00 – 17:05

17:00 – 17:05

 

 

Pragniemy Państwa poinformować , że GPW w trosce o bezpieczeństwo obrotu podjęło decyzję o odwołaniu sesji giełdowej w dniu 16 kwietnia 2013 r. Będzie to jednak dzień rozliczeniowy w KDPW.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi rodzajami zleceń oraz innymi zmianami w zasadach obrotu giełdowego, które opisaliśmy oraz przedstawiliśmy na przykładach w dziale Edukacja.

Więcej informacji na temat Uniwersalnej Platformy Obrotu (UTP) oraz zmian w zasadach obrotu giełdowego można odnaleźć na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem: www.gpw.pl.