Dziennik Ekonomiczny

2018.05.14

Czy szczyt cyklu już za nami?

W tym tygodniu w centrum uwagi:

  • Główne wydarzenia w tym tygodniu to publikacje szacunków PKB z  UE (wt.). Wg nas, dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu, krajowy wzrost gospodarczy osiągnął w 1q cykliczny szczyt (5,3% r/r). Konsensusy dla Polski i innych gosp. regionu zakładają osłabienie wzrostu PKB w ślad za strefą euro.
  • W centrum uwagi pozostanie włoska polityka. Wg doniesień Ruch 5 Gwiazd i Liga są o krok od zawarcia koalicji.
  • Stabilizacja nastrojów w Niemczech (indeks ZEW za maj) i przyspieszenie prod. przemysłowej w EZ (wt.) pokażą, że ciążące europejskim gospodarkom negatywne czynniki jednorazowe wygasają.
  • Słabszy popyt zewn. nie będzie wg nas widoczny w marcowej publikacji bilansu płat. dla Polski (co sugerują ubiegłotygodniowe dane z Niemiec, odczyt w śr.). Oczekujemy, że w ujęciu 12-miesięcznym na rachunku obrotów bieżących pojawi się deficyt, który utrzyma się przez najbliższe pół roku.
  • Dane inflacyjne nie powinny dostarczyć niespodzianek potwierdzając wstępne szacunki, zarówno w przypadku Polski (wt.), jak i Niemiec i strefy euro (śr.). Niska inflacja w strefie euro prawdopodobnie wstrzyma ogłoszenie zakończenia QE przez EBC do lipca. Polska inflacja. bazowa utrzymała się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do marcowego odczytu (0,65%) wspierając gołębie nastawienie RPP. Na kończącym się w środę posiedzeniu Rada nie zdecyduje się na zmianę stóp proc., a w jej retoryce rosnąć będzie prawdopodobieństwo scenariusza ich stabilizacji w długim horyzoncie.
  • Dane z krajowego rynku pracy (pt.) pokażą brak narastania presji płacowej. Plany rządu dotyczące zachęt i ułatwień dla zatrudniania obcokrajowców mogą ograniczyć potencjał dla wzrostu dynamiki wynagrodzeń w przyszłości.

Przegląd wydarzeń:

Solidny majowy (wstępny) odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan zapowiada powrót konsumpcji w USA w 2q do 3-4% k/k saar. Odczyt pokazał nieznaczny wzrost krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych.

M. Draghi poparłinicjatywę Francji dotyczącą ukończenia budowy Unii Bankowej oraz wskazał na konieczność stworzenia w strefie euro nowego narzędzia fiskalnego do walki z kryzysem.

J. Bullard stwierdził, że poziom stóp w USA jest bliski do neutralnego, wobec czego gospodarka nie potrzebuje dalszych podwyżek.

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej spowolniła w 1q18 do 6,2% r/r z 7,1% r/r w 4q17, ale wciąż sugeruje utrzymującą się relatywnie wysoką presję płacową w polskiej gospodarce.