Dziennik Ekonomiczny

2018.01.12

EBC wyraźnie zmienia retorykę

Dziś w centrum uwagi:

Wobec widocznej w ostatnich dniach globalnej presji na wzrost rentowności obligacji, dzisiejsze dane inflacyjne z USA za grudzień nabierają szczególnego znaczenia. Powinny one pokazać, że inflacja bazowa na razie utknęła poniżej celu Fed. Potencjalnie gołębi efekt wskaźników inflacyjnych powinien zostać zniwelowany przez solidne dane o sprzedaży detalicznej w USA za grudzień.

Dane o inflacji na Węgrzech za grudzień będą kolejną wskazówką co do kształtowania się cen żywności w regionie. Wpływ danych na bardzo łagodną politykę pieniężną MNB będzie pewnie pomijalny, bo jest ona oderwana od oceny procesów inflacyjnych.

Dziś rozpoczynają siędwudniowe wybory prezydenckie w Czechach. W sondażach prowadzi obecny Prezydent M. Zeman, ale nie dają mu one zwycięstwa w pierwszej turze. W drugiej turze (za 2 tygodnie) zmierzy się najpewniej z J. Drahošem (Przewodniczący Czeskiej Akademii Nauk), który wg sondaży może ją wygrać. J. Drahoš jest kandydatem pozytywnie nastawionym do UE, ale nie popiera przyjęcia przez Czechy euro.

Przegląd wydarzeń:

Minutes EBC zapowiadają zmiany w komunikacji

Minutes EBC z posiedzenia w grudniu potwierdziły łagodne, bieżące nastawienie w polityce pieniężnej strefy euro, ale ujawniły także, że EBC planuje rewizję tonu komunikacji w związku z ekspansją gospodarki strefy euro (wcześniej używano określenia ożywienie). Kluczowe fragmenty komunikatu po ostatnim posiedzeniu brzmiały bardziej gołębio, a EBC planował kontynuować poluzowanie ilościowe przynajmniej do końca września.

Minutes pokazują, że w EBC przeważył pogląd, aby zmiany nastawienia w polityce pieniężnej były komunikowane stopniowo i z wyprzedzeniem, co oznacza, że już po najbliższym posiedzeniu można się spodziewać nieco mocniejszych akcentów w komunikacie (m.in. dotyczących coraz mocniejszej ekspansji gospodarczej), a sygnalizacja zakończenia programu skupu aktywów może rozpocząć się, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Fedu, sześć miesięcy przed planowanym zakończeniem programu.

Solidny wzrost produkcji w strefie euro

Dane o produkcji przemysłowej strefy euro za listopad potwierdziły utrzymanie solidnego wzrostu PKB w 4q17. Nieco mniej optymistyczna była publikacja wstępnego szacunku niemieckiego PKB w 2017, który wzrósł o 2,2% (vs 1,9% w 2016, konsensus: 2,4%), czyli o 0,9pp szybciej niż przeciętnie w ciągu poprzednich 10 lat. Przy wyeliminowaniu efektów mniejszej niż w 2016 liczby dni roboczych dynamika PKB przyspieszyła do 2,5% z 1,9% rok wcześniej. Pomimo pozytywnego wpływu wzrostu popytu zagranicznego na niemiecką koniunkturę, głównymi motorami wzrostu były czynniki krajowe, w szczególności nakłady inwestycyjne (w tym w maszyny), które wzrosły o 3,0%.

N. Farage (główny orędownik wyjścia Wlk. Brytanii z UE) wskazał na konieczność przeprowadzeniadrugiego referendum w sprawie brexitu, aby definitywnie ustalić stanowisko Brytyjczyków. T. May odrzuciła możliwość przeprowadzenia takiego referendum.

Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych A. Szlachta powiedział, że pod koniec stycznia wznowione zostaną prace nad projektem ustawy dotyczącej wsparcia dla kredytobiorców walutowych.

Indeks cen żywności FAO pogłębił spadek dynamiki.

Według informacji prasowych dochody budżetu państwa z VAT w 2017 wyniosły 156,6 mld zł (wzrost o 23,8% r/r), a w relacji do PKB osiągnęły najwyższy poziom od 2008 r.