Dziennik Ekonomiczny

2018.06.13

Kropki w górę?

Dziś w centrum uwagi:

  • Posiedzenie Fed przyniesie naszym zdaniem podwyżkę stóp procentowych o 25pb. Przewidujemy, że nastąpi również przesunięcie w górę mediany oczekiwanego przez członków FOMC poziomu stóp w przyszłości (dot plots), wskazując na łącznie 4 podwyżki stóp w tym roku. Do takiej zmiany wystarczy „zaostrzenie” prognoz przez zaledwie jednego członka Komitetu, a sytuacja w amerykańskiej gospodarce (inflacja w okolicy celu i „pełne zatrudnienie”) jest wystarczającym uzasadnieniem dla takiego ruchu. Argumentem przeciwko przesunięciu dot plots mogą być reperkusje, jakie rosnące stopy w USA niosą dla części gospodarek wschodzących i związane z nimi reakcje rynkowe, na które w minionym tygodniu uwagę zwracał m.in. Bank Indii. Fed skupia się jednak raczej na czynnikach wewnętrznych.
  • Krajowy bilans płatniczy za kwiecień pokaże wg naszych szacunków nieznaczne pogłębienie deficytu na rachunku obrotów bieżących (-0,2% PKB). Warto będzie zwrócić uwagę na dynamikę obrotów handlowych.
  • Dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii za maj będą stanowiły kolejny argument przeciwko wznowieniu podwyżek stóp procentowych, jeśli pokażą dynamikę cen niższą od oczekiwań BoE (2,4% r/r w 2q).
  • Produkcja przemysłu w strefie euro za kwiecień będzie wtórna wobec publikowanych wcześniej gorszych od oczekiwań danych z Niemiec i Francji.

Przegląd wydarzeń:

Indeks ZEW wskazał nawyraźne pogorszenie nastrojów niemieckich analityków i inwestorów w czerwcu. Odczyt na poziomie -16,1 (vs. -8,2 w maju) był gorszy niż konsensus, a pogorszenie oczekiwań wynikało z obaw o sytuację polityczną we Włoszech oraz z ryzyka osłabienia eksportu m.in. w związku ze sporem celnym z USA. Oceny sytuacji bieżącej pozostają wysokie (80,6 na 100), jednak również one w ostatnim czasie się pogorszyły. Dane wskazują na spowolnienie wzrostu w Niemczech, którego skalę ograniczać będzie wciąż solidny popyt krajowy.

Inflacja CPI w USA zgodnie z oczekiwaniami wzrosła w maju do 2,8% r/r z 2,5% r/r w kwietniu. Wzrost inflacji wynikał z wyższych cen energii, jednak również komponenty bazowe uległy wzmocnieniu. Inflacja bazowa  w maju wyniosła 2,2% r/r vs. 2,1% r/r w kwietniu, przekraczając cel Fed i stanowiąc argument wspierający kontynuację cyklu podwyżek stóp.

Budżet państwa na 2019 będzie konstruowany przy założeniuwzrostu PKB o 3,8% i średniorocznej inflacji 2,3%. Założenia wpisują się w scenariusz wyhamowania dynamiki PKB w przyszłym roku (PKO: 3,7%).