Dziennik Ekonomiczny

2017.10.11

MFW nadal nie docenia polskiej gospodarki

Dziś w centrum uwagi:

Deklaracja premiera Katalonii o podjęciu rozmów z władzami centralnymi ogranicza ryzyko polityczne i powinna wspierać europejskie aktywa.

Minutes z posiedzenia FOMC we wrześniu pokażą wg nas narastanie jastrzębich nastrojów i potwierdzą oczekiwania na podwyżkę stóp w grudniu.

Przegląd wydarzeń:

Nowe prognozy MFW kreślą optymistyczny obraz globalnej i krajowej gospodarki. Mocnej poprawie uległy prognozy dynamiki PKB dla strefy euro (do 2,2% i 2,3% w 2017 i 2018 r.), podczas gdy korekta oczekiwań co do polityki fiskalnej zaowocowała obniżką prognoz dla USA. Prognozy dla wzrostu gospodarczego Polski podniesiono odpowiednio do 3,8% i 3,3% z 3,4% i 3,2%. Naszym zdaniem prognozy MFW dla Polski są nadal zbyt niskie.

G. Ancyparowicz z RPP potwierdziła stanowisko, że stopy pozostaną bez zmian do połowy 2018 r., zaznaczając różnicę względem ocen Prezesa NBP (stabilizacja w całym 2018 r.). Niezmiennie gołębie stanowisko zaprezentował E. Łon, prezentując nawet koncepcję QE. E. Łon ma skrajnie gołębie poglądy, które nie są podzielane przez innych członków RPP, natomiast G. Ancyparowicz reprezentuje centrum, które rozstrzygnie o polityce stóp NBP.

Niemiecka gospodarka nie wykazuje oznak negatywnego wpływu umocnienia EUR. Przy silniejszym od prognoz wzroście eksportu i importu nadwyżka handlowa Niemiec zwiększyła się do 21,7 mld EUR (najwyżej od kwietnia 2016 r.), wspierając scenariusz przyspieszenia wzrostu PKB w 3q17. Odczyt sugeruje, że dynamika polskiego eksportu mogła spowolnić w sierpniu wobec lipca (gdy osiągnęła 10,2% r/r).

Inflacja CPI na Węgrzech wyhamowała we wrześniu do 2,5% r/r (oczekiwano stabilizacji na poziomie 2,6% r/r) wobec niedoszacowanego wpływu efektu wysokiej bazy na spadek dynamiki cen paliw. Co istotne, inflacja bazowa wzrosła do 2,9% r/r z 2,8% r/r, a ceny żywności spadły o 0,1% m/m (podobnie jak wcześniejszy odczyt z Czech wpisały się w sezonowy wzorzec). Wskazuje to na ryzyko silniejszego od naszych szacunków (PKO: 1,0% r/r vs konsensus 0,9% r/r) wzrostu inflacji bazowej w Polsce.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła w sierpniu o 2,8% r/r, po zrewidowanym w górę wzroście o 2,7% r/r w lipcu. Sektor przemysłowy wykazuje oznaki ożywienia po trudnym początku roku, co wspiera oczekiwania na podwyżkę stóp Banku Anglii w tym roku.