Dziennik Ekonomiczny

2018.08.08

Pół miliona obcokrajowców w ZUS

Dziś w centrum uwagi:

Dzisiejsze dane inflacyjne z Węgier, które prawdopodobnie pokażą przyspieszenie inflacji CPI do 3,3% r/r w lipcu z 3,1% r/r w czerwcu, nie powinny mieć wpływu na oczekiwania dotyczące stóp procentowych. MNB wydaje się być odporny na bieżący, podwyższony poziom inflacji, uznając, że jest to zjawisko tymczasowe.

Przegląd wydarzeń:

Liczba obcokrajowców płacących składki na ZUS przekroczyła w 2q18, po raz pierwszy w historii, pół miliona (541 tys.) i była o 43% wyższa niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy (403 tys. osób, +41,7% r/r). Silne wzrosty liczby ubezpieczonych obcokrajowców (por. wykres) odzwierciedlają legalizację ich pobytu w Polsce i zmianę charakteru migracji na bardziej trwały, co jest wsparciem dla bieżącej sytuacji finansów publicznych.

Dane o niemieckiej produkcji przem. i handlu zagr. nie odbiegały mocno od konsensusu, co należy uznać za pozytywną niespodziankę po wcześniejszym silnym spadku czerwcowych nowych zamówień przemysłowych. Miesięczne dynamiki produkcji i eksportu (po odsezonowaniu) były wyraźnie słabsze niż w maju, jednak w ujęciu rok do roku produkcja rosła. Danym odsezonowanym (headline) należy przyglądać się jednak z pewną rezerwą. Dane handlowe nieuwzględniające korekt sezonowych wskazują na przyzwoity poziom obrotów towarowych w czerwcu, jednocześnie wskazując na ryzyko w górę dla rynkowej prognozy polskiego eksportu w tym samym miesiącu (PKO: 17,870 mld EUR, konsensus: 17,762 mld EUR), w dół dla naszej prognozy importu (PKO: 18010 mln EUR, konsensus:17,802 mld EUR), a zatem również wyższe od oczekiwanego saldo rachunku obrotów bieżących.

Dane o chińskim handlu zagr. stanowią kolejny argument potwierdzający, że zadyszka globalnego popytu w 1h18 była przejściowa (por. kalendarium na str. 2). Pomimo wprowadzenia amerykańskich ceł 6 lipca chiński eksport do USA przyspieszył, a nadwyżka handlowa z USA była bliska rekordu.

Wyniki ankiety JOLTS w USA pokazały dojrzały obraz rynku pracy: silny wzrost (r/r) liczby dobrowolnych odejść z pracy oraz relatywnie stabilną dynamikę zatrudnienia (obydwie statystyki na poziomach ostatnio notowanych w latach 2005-2006). Po przejściowym przyspieszeniu tempa kreacji nowych miejsc pracy na początku roku doszło do pewnego spowolnienia, co może sugerować wygasanie pozytywnego efektu cięć podatkowych. Liczba wakatów wciąż pozostaje wyższa niż liczba bezrobotnych.

Wczoraj weszły w życie nowe sankcje USA przeciw Iranowi. D.Trump oświadczył, że każdy, kto prowadzi interesy z Iranem, nie będzie ich robił z USA.