Dziennik Ekonomiczny

2018.02.08

Rumunia działa, Polska zostaje w tyle

Dziś w centrum uwagi:

  • Bank Anglii na dzisiejszym posiedzeniu nie zmieni parametrów polityki pieniężnej. Za brakiem zmian w parametrach polityki pieniężnej przemawia m.in. fakt, że chociaż od ostatniego posiedzenia wzrost PKB zaskoczył pozytywnie, to inflacja bazowa była niższa od oczekiwań.
  • Dane o handlu zagranicznym Niemiec pokażą jednorazowe obniżenie obrotów eksportowych i importowych w grudniu. Trend wzrostowy niemieckiego eksportu jest nadal beneficjentem ożywienia w światowym handlu.

Przegląd wydarzeń:

Gołębi śpiew jastrzębi

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła głównych stóp procentowych NBP (stopa referencyjna: 1,50%).

Wymowa komunikatu pozostała gołębia, nowym akcentem było zwrócenie uwagi na prawdopodobny wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 4q17.

Konferencja po posiedzeniu Rady również przybrała gołębi ton. Prezes A. Glapiński łagodził wywołane jego wcześniejszymi komentarzami oczekiwania na potencjał do podwyżek stóp w 2019. Podkreślił, że z dużym stopniem pewności nie będzie podwyżek w 2018. Nie chcąc wybiegać ze swoimi prognozami w przyszły rok zaznaczył że preferowałby, aby stopy pozostały na stabilnym poziomie (co umacnia nas w przeświadczeniu, że obecny poziom stóp stanowi dla niego „nowy” poziom równowagi). Dodał, że sam stawiałby na to, że stopy nie zostaną podniesione także w pierwszych kwartałach 2019 r. Jednocześnie podkreślił, że przed ewentualną podwyżką stóp RPP odnotowywałaby na swoich posiedzeniach zmiany zachodzące w gospodarce, tak aby przygotować uczestników rynku na swoje decyzje. Zwrócił uwagę, że RPP szczególnie obserwuje sytuację w strefie euro oraz na krajowym rynku pracy, niemniej wciąż nie widzi nadmiernego wzrostu płac w stosunku do wydajności (korygowanej o inflację).

Obecny na konferencji J. Osiatyński wskazał na oczekiwania inflacyjne, które sugerują, że obecna polityka NBP jest bezpieczna. Zauważył jednocześnie, że w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami wyhamował trend wzrostowy wynagrodzeń. Odbicie inwestycji prywatnych powinno przełożyć się na wzrost wydajności pracy.

Ł. Hardt dodał, że prawdopodobieństwo braku konieczności podwyżek stóp w najbliższym czasie jest wyższe niż kilka miesięcy temu. Zaznaczył, że do zmiany nastawienia skłoniła go niższa niż oczekiwał inflacja bazowa w grudniu (0,9% r/r vs oczekiwane przezeń 1,1% r/r).

Zmiana funkcji reakcji RPP (wyższa waga wzrostu PKB oraz postrzeganie obecnego poziomu stóp za neutralny), umocnienie kursu złotego, a także gołębia retoryka Rady i brak nierównowag zewnętrznych oznaczają, że naszym zdaniem RPP wstrzyma się z pierwszą podwyżką stóp (pomimo pojawiających się nierównowag wewnętrznych) przynajmniej do 2019 r.

Rumuński bank centralny podniósł stopy procentowe, co było zgodną z oczekiwaniami rynkowymi reakcją na nasilenie się presji inflacyjnej. Główna stopa wynosi obecnie 2,25%, a bank Rumunii jest drugim po banku Czech bankiem, który znajduje się w cyklu zacieśnienia polityki monetarnej.

Wg szacunku MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w sty. do 6,9% z 6,6% w grudniu (PKO i konsensus 6,9%) co oznacza utrzymanie solidnego trendu spadkowego z końca 2017. Przyjmując szacunek MRPiPS po odsezonowaniu stopa bezrobocia obniżyła się o 0,1pp osiągając nowe minimum na poziomie 6,4%. Pomimo ograniczeń podażowych (nasilający się brak wykwalifikowanych pracowników) sytuacja na rynku pracy ciągle się poprawia.

Po ponad 4 miesiącach od wyborów w Niemczech liderzy SPD i CDU/CSU osiągnęli porozumienie koalicyjne, które teraz musi zostać zatwierdzone przez członków SPD. Werdykt partii powinien być znany w ciągu 2 tygodni.

Zgodnie z oczekiwaniami produkcja niemieckiego przemysłu spadła w grudniu o 0,6% m/m po solidnym wzroście o 3,1% m/m w listopadzie Kondycja sektora pozostaje dobra (wspierana przez napływ zamówień eksportowych), a w ujęciu r/r wzrost produkcji przyspieszył do 6,5% z 5,5%.

Wyraźne ożywienie w chińskim eksporcie (11,1% r/r) i imporcie (36,9% r/r) w styczniu wskazuje na utrzymanie silnego popytu w światowej gospodarce. 

Komisja Europejska zrewidowała w górę prognozy wzrostu gospodarczegodla strefy euro na 2018-19 do 2,3% i 2,0% (wobec 2,1% i 1,9% oczekiwanych jesienią). Wzrósł także optymizm Komisji dotyczący polskiej gospodarki (chociaż wciąż oczekiwania są poniżej naszej prognozy). W najbliższych dwóch latach oczekiwany jest wzrost na poziomie 4,2% oraz 3,6% (wobec 3,8% oraz 3,4% poprzednio), a jego głównym motorem ma pozostać popyt krajowy.