Dziennik Ekonomiczny

2018.04.13

S&P poprawi ocenę kredytową Polski?

Dziś w centrum uwagi:

  • Przewidujemy, że S&P nie zmieni dziś oceny wiarygodności kredytowej Polski (BBB+ ze stabilną perspektywą). Naszym zdaniem poprawa pozycji fiskalnej (najniższy w historii deficyt i spadek długu publicznego) oraz równowagi zewnętrznej (nadwyżka na rachunku obrotów bieżących i spadek długu zagranicznego oraz poprawa międzynarodowej pozycji inwestycyjnej), a także silny wzrost PKB per capita uzasadniają przynajmniej poprawę perspektywy. S&P może jednak nie być jeszcze gotowy do dalszej korekty błędnej decyzji ze stycznia 2016 o obniżeniu ratingu Polski. Niemniej, realne wydaje się, że wydźwięk komunikatu S&P będzie pozytywny i otworzy drogę do poprawy oceny Polski w przyszłości, jeśli utrzymają się pozytywne tendencje.
  • Szczegółowe dane CPI za marzec mogą przynieść korektę w górę zaskakująco niskiego szacunku flash (1,3% r/r), ale nie zmieniłoby to oceny, że procesy inflacyjne w Polsce przebiegają na razie bardzo łagodnie.
  • Bilans płatniczy za luty pokaże wg nas niewielki deficyt na rachunku obrotów bieżących po gigantycznej nadwyżce w styczniu (efekt napływu środków z UE). Dynamika handlu zagranicznego mogła spowolnić głębiej niż wskazuje konsensus, nie tylko ze względu na słabnący trend, ale również obchody chińskiego nowego roku.

Przegląd wydarzeń:

Niższa od prognoz dynamika produkcji przemysłowejstrefy euro w lutym potwierdza, że cykliczne maksimum tempa wzrostu PKB jest już za nami. Uwagę zwraca słabość produkcji dóbr pośrednich, co może odzwierciedlać słabnący popyt zewnętrzny, sygnalizowany już w badaniu PMI.

Minutes EBC wskazują na dużą ostrożność, co implikuje (wg nas) bardzo stopniowe zmiany w polityce komunikacyjnej oraz utrzymanie (w mniejszej skali) programu QE do końca tego roku. Przynajmniej jeden z członków Rady Prezesów (E. Nowotny?) czuł, że inflacja będzie rosła do celu nawet bez wsparcia EBC, co jest warunkiem, aby odejść od skupu aktywów. Większość nie popierała jednak tego stanowiska, co jest wspierane m.in. przez większy niż wcześniej zakładano wpływ aprecjacji EUR na procesy inflacyjne. Podkreślono, że zmiany kursu EUR stanowią istotny przedmiot niepewności i powinny być uważnie monitorowane.