Dziennik Ekonomiczny

2018.10.11

Tąpnęło

Dziś w centrum uwagi:

  • Największe od lutego spadki na rynku akcji w USA i kontynuacja wyprzedaży ryzykownych aktywów w trakcie azjatyckiej sesji (efekt obaw o skutki podwyżek stóp Fed oraz wzrostu ryzyka eskalacji wojny handlowej USA-Chiny ze wzrostem kursu USDCNY w pobliże najwyższego od kryzysu poziomu 7,0) zwiększa znaczenie dzisiejszych danych inflacyjnych z USA.
  • Inflacja CPI w USAwe wrześniu prawdopodobnie nieznacznie spowolniła, ale za sprawą czynników egzogenicznych, podczas gdy inflacja bazowa wzrosła, wzmacniając oczekiwania na kolejne podwyżki stóp Fed.

  • Minutes z posiedzenia EBC we wrześniu mogą zawierać wskazówki nt. polityki reinwestycyjnej, co miałoby znaczenie dla zachowania włoskich obligacji skarbowych.
  • Dane nt. chińskiego handlu zagranicznego we wrześniu (w nocy z czwartku na piątek) rzucą więcej światła na stan światowych obrotów towarowych. Dane mogą być już pod częściowym wpływem nowych ceł nałożonych przez USA na chińskie towary o wartości ok. 200 mld USD (weszły w życie 24 września).
  • Krajowe dane GUS nt. handlu zagranicznego mogą pokazać wyraźne osłabienie dynamiki obrotów towarowych w ślad za słabymi danymi z Niemiec.

Przegląd wydarzeń:

Inflacja PPI w USA spadła we wrześniu do 2,6% r/r, głównie na skutek efektu wysokiej bazy statystycznej. Bazowa inflacja PPI (z wyłączeniem żywności i energii) wzrosła do 2,5% r/r z 2,3% w sierpniu, wskazując na nasilenie presji inflacyjnej i wspierając obecną retorykę FOMC. Kolejne miesiące powinny przynieść dalszy wzrost inflacji bazowej, do czego przyczynią się dodatkowo cła nałożone na import z Chin.

Solidny wzrost brytyjskiej produkcji przemysłowej w sierpniu (1,3% r/r), z korzystną strukturą wzrostu, wskazuje, że osłabienie GBP wywiera pozytywny wpływ na przetwórstwo przemysłowe.

Prezes Fed w Nowym Jorku, J. Williams, powiedział, że podwyżki stóp pozwalają ograniczyć apetyt na ryzyko na rynkach finansowych i powtórzył, że dalsze podwyżki stóp będą wspierać osiągnięcie celów Fed. Tym samym wpisał się on w szereg wcześniejszych wypowiedzi z FOMC wskazujących na kontynuację podwyżek stóp. Sprzeciwia się im D. Trump, który uważa, że tempo tych podwyżek jest zbyt szybkie, a po wczorajszej głębokiej przecenie akcji na Wall Street stwierdził, że Fed „oszalał”.