Dziennik Ekonomiczny

2018.02.13

Trump prywatyzuje Amerykę

Dziś w centrum uwagi:

  • Krajowy bilans płatniczy za grudzień pokaże wg naszej prognozy głębszy niż wskazuje konsensus deficyt na rachunku obrotów bieżących, ale jednocześnie potwierdzi, że w całym 2017 zanotowana została nadwyżka, po raz pierwszy od ponad 20 lat.
  • Dane inflacyjne z Węgier za styczeń (konsensus: 2,1% r/r, bez zmian wobec lutego) są zaburzone przez wpływ zmian stawek VAT, więc nie będą dobrą wskazówką nt. cen żywności i CPI ogółem w Polsce.
  • Dane inflacyjne z Wlk. Brytaniiza styczeń pokażą stopniowe wygasanie szoku inflacyjnego z ubiegłego roku.

Przegląd wydarzeń:

D. Trump ogłosił Plan infrastrukturalny, w którym z 200 mld USD wydatków federalnych (przewidzianych na najbliższe 10 lat) chce wykreować dodatkowo 1,3 bln USD wydatków stanowych i lokalnych. Plan odbiega od dotychczasowych propozycji wydatków infrastrukturalnych, które były z reguły pokrywane w znacznej części przez administrację federalną. Plan przewiduje również przekazywanie niektórych aktywów władzom stanowym, lokalnym lub podmiotom prywatnym, jeżeli mogłyby one nimi lepiej zarządzać niż administracja federalna. Sceptycyzm Demokratów wobec nowego planu może oznaczać, że będzie on miał problemy z uzyskaniem aprobaty Kongresu.

Inflacja CPI w Szwajcarii nieoczekiwanie spadła do 0,7% r/r w styczniu z 0,8% r/r w grudniu 2017 głównie z uwagi na obniżki cen usług medycznych w szpitalach. Inflacja bazowa obniżyła się do 0,5% r/r z 0,7% r/r w grudniu. Niska presja inflacyjna stanowi istotny (obok kursu EURCHF) argument dla SNB przeciwko podwyżkom stóp. Oczekujemy, że bank podniesie stopy najwcześniej pod koniec 2019, podążając za EBC.

Zgodnie z danymi GUS polski eksport (w EUR) w 2017 był o 10,2% wyższy niż w 2016 (najszybszy wzrost od 2011). Wzrost popytu był szczególnie zauważalny w przypadku strefy euro oraz państw EŚiW (w statystykach GUS: Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia). Import (w EUR) wzrósł o 12,3%. Jego przyspieszenie było szczególnie widoczne w przypadku gosp. EŚiW (głównie Rosji), co miało związek ze wzrostem cen surowców, w tym ropy naftowej. Dane w ujęciu miesięcznym sugerują (podobnie jak dane o niemieckim eksporcie), że polski eksport (w ujęciu bilansu płatniczego) spadł w grudniu do ok. 16 mld EUR. Jednocześnie dane GUS sugerują większy niż zakłada konsensus deficyt wymiany towarowej, wspierając tym samym naszą (niższą od konsensusu) prognozę salda na rachunku obrotów bieżących.