Dziennik Ekonomiczny

2017.06.14

Wielka inflacja w... Wielkiej Brytanii

W centrum uwagi:

  • Publikowane dziś dane z USA za maj znajdą się pod negatywnym wpływem spadku cen paliw. W konsekwencji ani spowolnienie inflacji (konsensus: 2,0% r/r), ani wyhamowanie wzrostów sprzedaży detalicznej (konsensus: 0,1% m/m) najprawdopodobniej nie powstrzymają Fed przed podwyższeniem stóp procentowych o 25pb do 1,25%. Nowe projekcje FOMC pozwolą zweryfikować, na ile trafne są oczekiwania jeszcze jednej podwyżki w II połowie 2017r. W centrum zainteresowania będą też ewentualne komentarze dotyczące planów redukcji bilansu banku centralnego.
  • Pomimo wzrostu inflacji Bank Anglii utrzyma łagodną politykę pieniężną (decyzja w czwartek). Za utrzymaniem stóp procentowych na obecnym poziomie 0,25% przemawia także zwiększona niepewność polityczna w Wielkiej Brytanii i coraz bardziej niepewne skutki Brexitu. Ekspansywną politykę pieniężną będzie także kontynuował Szwajcarski Banki Narodowy. Pomimo przyspieszenia dynamiki PKB wciąż niska inflacja sprawi, że nie zmienią się nie tylko zapowiedzi co do poziomu stóp procentowych (niskie w długim horyzoncie), ale także ocena, że frank pozostaje przewartościowany.
  • Krajowe dane o czynnikach kreacji pieniądza (podaż pieniądza M3) powinny pokazać stabilny wzrost kredytów w maju.

Przegląd wydarzeń:

Inflacja bazowa nieoczekiwanie wyhamowała w maju do 0,8% r/r z 0,9% r/r odzwierciedlając m.in. niższe ceny leków. Nadal oczekujemy, że miara powróci do powolnego trendu wzrostowego odzwierciedlając m.in. presję płacową.

Deficyt na rachunku obrotów bieżących (CA) wyniósł w kwietniu 275 mln EUR, co oznacza, że saldo CA w ujęciu 12-miesięcznym po kwietniu spadło do -0,2% PKB. Negatywne czynniki kalendarzowe przełożyły się na wyhamowanie tempa wzrostu importu i eksportu.

Wbrew oczekiwaniom inflacja w Wielkiej Brytanii kontynuuje trend wzrostowy (wzrost w maju do 2,9% r/r). W głównej mierze odpowiadały za to wyższe ceny zagranicznych usług turystycznych i sprzętu elektronicznego (efekt osłabienia funta), przy nieznacznym wzroście cen żywności. Czynniki te były silniejsze niż obniżka cen biletów lotniczych (korekta po sezonowym wzroście z powodu świąt), czy spadek cen paliw (wygasające efekty bazy). Inflacja ponownie oddaliła się nie tylko od celu inflacyjnego BoE, ale także poziomów zakładanych w ostatniej projekcji inflacyjnej.