Dziennik Ekonomiczny

2018.06.12

Wielkie pojednanie?

Dziś w centrum uwagi:

  • Wszystkie oczy pozostają zwrócone na Singapur i trwający tam szczyt D.Trumpa z Kim Dzong Unem. Przywódcy podpisali wspólny dokument wieńczący szczyt (jego treść na razie nie została opublikowana), który nazwali „historycznym”, „przynoszącym światu duże zmiany” i „kompleksowym”. Wcześniej, podczas krótkiego briefingu dla mediów, D. Trump ocenił, że spotkanie przebiega fantastycznie i przyniosło postęp w negocjacjach.
  • Niemiecki indeks ZEW za czerwiec powinien potwierdzić (podobnie jak indeks Sentix) pogorszenie nastrojów w strefie euro w związku z eskalacją niepewności politycznej we Włoszech oraz pogłębiającymi się napięciami handlowymi pomiędzy Europą a  USA.
  • Dane inflacyjne z USA za maj pokażą przyspieszenie wzrostu cen wynikające naszym zdaniem zarówno ze wzrostu kosztów energii, jak i z zachowania komponentów bazowych (drożejące usługi).

Przegląd wydarzeń:

Inflacja w Czechach w maju wzrosła do 2,2% r/r z 1,9% r/r w kwietniu, przekraczając cel na poziomie 2%. Wiąże się to ze skokowym wzrostem cen paliw, a także wyższymi cenami żywności. W przeciwnym kierunku działały ceny usług telekomunikacyjnych. Dane wspierają scenariusz dalszych podwyżek stóp procentowych w Czechach. Następnej spodziewamy się na przełomie 2018/2019.

Saldo obrotów towarowych z zagranicą w kwi. (wg danych GUS) wyniosło +0,2 mld EUR (wykres). Dane sugerują, że środowy odczyt salda na rachunku obrotów bieżących ma potencjał do pozytywnego zaskoczenia (nasz szacunek i konsensus wskazywały dotychczas na niewielki deficyt w handlu towarami).

Wzrost produkcji w brytyjskim przetwórstwie przemysłowym w kwietniu rozczarował (1,4% r/r wobec 2,9% r/r w marcu). Dane wskazują na utrzymywanie się słabego tempa wzrostu PKB w Wlk. Brytanii w 2q18 (wbrew retoryce banku Anglii), co oznacza, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych BoE w tym roku maleje (nasz scenariusz to brak podwyżek w tym roku).

Sytuacja systemu finansowego w Polsce jest stabilna, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności zmniejsza się, wynika z opublikowanego wczoraj przez NBP „Raportu o stabilności systemu finansowego”.

Krajowy dług publiczny (ESA) na koniec 1q18 wyniósł 51,2% PKB (wobec 50,6% na koniec 2017).