Dziennik Ekonomiczny

2018.10.09

Wzrost za granicą hamuje

W tym tygodniu w centrum uwagi:

  • Włoski parlament ma zacząć obrady nad projektem budżetu na 2019. Informacje płynące z rządu wskazują, że mimo ostrzegawczych sygnałów ze strony Komisji Europejskiej, Ruch Pięciu Gwiazd i Liga nie zamierzają wycofać się ze zwiększenia deficytu do 2,4% PKB.
  • Dane o niemieckim handlu zagranicznym w sierpniu mogą zaskoczyć negatywnie. Wczorajsze niższe od prognoz wyniki niemieckiej produkcji przemysłowej mogą być zapowiedzią osłabienia niemieckiego eksportu.
  • Dane inflacyjne z Czech i Węgier za wrzesień pokażą wg nas wzrost presji inflacyjnej w regionie EŚiW.

Przegląd wydarzeń:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował nową edycję prognoz, które wskazują na osłabienie globalnego wzrostu w kolejnych latach (po 3,7% w 2018-2019 vs po 3,9% wcześniej). Zdaniem MFW materializują się zagrożenia dla światowej gospodarki kreślone w kwietniowej edycji prognoz, w szczególności wzrost protekcjonizmu, który (wraz z zacieśniającymi się warunkami finansowymi) uderza w szczególności w gosp. wschodzące (w tym Chiny). Niższy popyt z tych gospodarek uderza w strefę euro, której prognozowany wzrost został silnie obcięty w 2018 (do 2,0% z 2,4%). MFW uważa, że wzrost protekcjonizmu to miecz obosieczny i odbije się na gospodarce USA (obniżył prognozę na 2020 z 2,7% do 2,5%). Fundusz podniósł prognozę wzrostu dla Polski (do 4,4% w 2018 z 4,1% wcześniej), ale naszym zdaniem jest ona wciąż zbyt niska (PKOe: 5,0%) biorąc pod uwagę siłę obecnej fazy cyklu.

Indeks Sentix dla strefy euro w październiku obniżył się, głównie za sprawą oceny bieżącej sytuacji. Jeśli śladem tego wskaźnika podążą publikowane później indeksy koniunktury za październik (ZEW za tydzień, Ifo za dwa tygodnie), to sygnalizowałoby to kontynuację spowolnienia gospodarczego w strefie euro w 4q18.

Dane o produkcji przemysłu w Niemczech za sierpień zaskoczyły negatywnie, mimo solidnego odczytu zamówień przemysł. w piątek. Co prawda silna korelacja niemieckiej produkcji z indeksem Ifo sugeruje kontynuację spadku dynamiki aktywności gosp., ale rosnące zamówienia na dobra inwestycyjne mogą ograniczać skalę spowolnienia. Kolejny miesiąc słabości przemysłu, wraz z rozczarowującymi wynikami sprzedaży detal., wskazuje na wyhamowanie dynamiki PKB w 3q18.

Nagroda im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii została przyznana W. D. Nordhausowi i P. Romerowi za włączenie zmian klimatycznych i innowacji technologicznych do analizy długookresowych procesów makroekonomicznych.

Dane o rentowności krajowego sektora bankowegoza styczeń-sierpień pokazały wzrost zysku o 11,6% r/r, głównie na skutek poprawy rentowności podstawowej działalności poprzez wzrost marży odsetkowej.