Raporty branżowe

2016.02.17

Rynek nieruchomości gruntowych - działki rolne górą

Trendy bieżące

  • Przyspieszenie tempa wzrostu cen ziemi rolnej w 2015 r. efektem zmian ustawowych ograniczających od 1 maja 2016 r. obrót ziemią rolną.

  • Spadkowy trend cen ofertowych (PONT) nieruchomości gruntowych, z wyjątkiem działek rolnych i leśnych (wzrost w 4q15 o 25% r/r); specjalna oferta gruntów wokół SSE.

  • W 4q15 spadek r/r średnich cen ofertowych (PONT) działek pod budownictwo mieszkaniowe w miastach wojewódzkich i powiatach ziemskich; istotny wzrost jedynie we Wrocławiu i Zielonej Górze, a wśród powiatów ziemskich w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim.

  • Znaczna rozpiętość cen ofertowych w miastach wojewódzkich oraz istotna różnica poziomu tych cen vs. ceny w strefie podmiejskiej tych miast; znaczne zróżnicowanie wg dzielnic w największych miastach.

  • Różnica cen ofertowych działek budowlanych w powiatach ziemskich wokół Warszawy i w pozostałych woj. mazowieckiego (ok. 3-krotna); specyficzna sytuacja powiatu tatrzańskiego i krakowskiego w woj. małopolskim (ok. 4-krotnie wyższe ceny niż średnia dla pozostałych powiatów).

  • Ok. 2-krotnie wyższy poziom cen małych działek (do 800 m kw.) w porównaniu z kolejną grupą obszarową (800 – 1200 m kw.).

  • Spadek liczby ofert działek pod budownictwo mieszkaniowe w 4q15 (wg PONT o 6% r/r) może wskazywać na wyczerpywanie się terenów w tzw. bankach ziemi; wzrost liczby działek rolnych w 4q15 efektem zmian ustawowych ograniczających od 1 maja 2016 r. obrót ziemią rolną.

Perspektywy  

  • W perspektywie roku można się spodziewać umiarkowanego wzrostu cen działek pod budownictwo mieszkaniowe (głównie ze względu na ograniczoną podaż uzbrojonych terenów i wysoki popyt) oraz działek rolnych na skutek ustawowych zmian ograniczających dostępność ziemi rolnej.

  • Stabilizacji można oczekiwać na rynku terenów inwestycyjnych pod zabudowę biurową, handlową i hotelową, głównie ze względu na wysoką dynamikę rozwoju tych segmentów w 2015 r.