Oferty pracy

EKSPERT DS. AUDYTU IT

Departament Audytu Wewnętrznego / Zespół Audytu Informatyki i Bezpieczeństwa

 • Warszawa
 • CEN/149/05/2016
 • 9 października 2016

Główne zadania:

 • ocena systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku i Grupie Kapitałowej Banku
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Banku oraz podmiotach Grupy Kapitałowej Banku dotyczących ryzyk właściwych dla obszaru informatyki i bezpieczeństwa Banku
 • w ramach roli audytora wiodącego organizowanie, koordynowanie i wsparcie merytoryczne pracy zespołu audytorów oraz bieżące weryfikowanie ich pracy
 • formułowanie, w oparciu o wyniki audytu wewnętrznego, oceny procesów, podprocesów, zagadnień realizowanych na poziomie Centrali lub oceny pracy badanych komórek, jednostek i podmiotów
 • opracowywanie, na podstawie przeprowadzonych audytów, raportów oraz informacji o wynikach audytu, skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych
 • opracowywanie projektów zaleceń dla jednostek organizacyjnych Banku oraz rekomendacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej, w celu wykorzystania wyników audytu dla realizacji działań naprawczych
 • podejmowanie współpracy z badanymi jednostkami/ podmiotami w celu wykorzystywania wyników audytu wewnętrznego dla wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz ograniczenia ryzyka związanego z przedmiotem audytu
 • dział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących przeprowadzania audytu wewnętrznego w Banku, w tym metodyk przeprowadzania badań

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 5-letniego doświadczenia w audycie wewnętrznym lub audycie zewnętrznym obszaru teleinformatyki i/lub bezpieczeństwa, w tym w ocenie procesów oraz systemu kontroli wewnętrznej 
 • umiejętności praktycznego wykorzystanie dobrych praktyk rynkowych typu: COBIT, ITIL, GTAG, ISO z rodziny 27000
 • znajomości zagadnień i wymogów obszaru bezpieczeństwa i IT zaprezentowanych w Rekomendacjach i Wytycznych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów IT i bezpieczeństwa
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • umiejętności pracy w grupie jak i samodzielnej pracy, dotrzymywania terminów, pracy pod presją czasu, otwartej dyskusji o stwierdzonych w trakcie audytów nieprawidłowościach
 • posiadania profesjonalnych certyfikatów/ uprawnień typu: CISA, CISM, CISP, ITIL

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń
 • „W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).”

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.