Poznaj naszych pracowników

W odróżnieniu od działających na naszym rynku instytucji będących spółkami zależnymi banków zagranicznych, w PKO Banku Polskim rozwiązania wypracowujemy sami. Jest to inspirujące i stanowi ogromne wyzwanie - mówi Maciej Biały, dyrektor Departamentu Zgodności.

Dlaczego wybrałeś PKO Bank Polski jako swojego pracodawcę?

W zasadzie to Bank wybrał mnie. :) Pod koniec studiów zatrudniłem się w firmie, która wykonywała usługi na rzecz Banku w formule outsourcingu. Dzięki temu zostałem dostrzeżony przez jednego z ówczesnych dyrektorów oddziału regionalnego. Pewnego dnia zapytał, czy nie byłbym zainteresowany pracą w Banku. Pomimo że nie myślałem o tym wcześniej, postanowiłem skorzystać z okazji...

Jak rozwijała się Twoja kariera w Banku?

Pracę rozpocząłem w komórce oddziału regionalnego zajmującej się udzielaniem kredytów oraz ich windykacją. Dzięki zaangażowaniu w pewien ogólnopolski projekt, po kilku miesiącach otrzymałem propozycję przejścia do Centrali, do Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów.

Następne lata przepracowałem na różnych stanowiskach w komórkach zarządzania ryzykiem kredytowym, a następnie operacyjnym. Byłem jedną z osób, które przyczyniły się do tego, że PKO Bank Polski - jako jeden z pierwszych w Polsce - wdrożył zaawansowane metody pomiaru ryzyka operacyjnego.

Ze względu na wykształcenie prawnicze poszukiwałem jednak pracy, w której mógłbym wykorzystywać doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem, a jednocześnie mieć większy kontakt ze stosowaniem prawa i regulacjami. Dlatego, gdy powstawała komórka ds. zgodności, dbająca o przestrzeganie w naszej działalności przepisów prawa i standardów postępowania, zaangażowałem się w ten projekt.

Co cenisz najbardziej w swojej pracy?

Interdyscyplinarność. Departament, którym kieruję, współpracuje praktycznie ze wszystkimi jednostkami naszego Banku, co daje szeroką wiedzę o funkcjonowaniu instytucji.

Pomimo, że pracuję w PKO Banku Polskim od ponad 15 lat, nadal się rozwijam. W odróżnieniu od działających na naszym rynku instytucji będących spółkami zależnymi banków zagranicznych, rozwiązania wypracowujemy sami. Jest to inspirujące i stanowi ogromne wyzwanie.

Kandydat do pracy w PKO Banku Polskim powinien...

... uwierzyć, że - nie zawsze pozytywne - stereotypy na temat Banku już dawno przestały być aktualne. Obecnie jest to świetne miejsce dla osób z inicjatywą, mających ambicję tworzenia nowych rozwiązań i ciągłego podnoszenia kompetencji.Jolanta Bąk

W Banku najbardziej cenię ludzi, z którymi pracuję i oferowane możliwości doskonalenia - podkreśla Jolanta Bąk, dyrektor Oddziału 1 w Gdyni.

Dlaczego wybrałaś PKO Bank Polski jako swojego pracodawcę?

Zadecydowało o tym spotkanie z osobą rekrutującą, która równocześnie miała być moim bezpośrednim przełożonym. Jej profesjonalizm przekonał mnie do wyboru PKO Banku Polskiego, chociaż byłam już po rozmowach z inną firmą.

Jak rozwijała się Twoja kariera w Banku?

Pracuję tu już prawie 20 lat. Zaczynałam od stanowiska inspektora w Wydziale Operacyjno-Kasowym jednego z oddziałów w Słupsku. Po trzech latach zostałam inspektorem w Komórce Ekonomicznej Głównego Księgowego, gdzie zajmowałam się przygotowaniem analiz ekonomicznych i sprawozdawczością finansową.

Dzięki wdrożeniu nowego systemu w Banku mogłam poznać obszar łączący w sobie informatykę i analitykę księgową - zostałam starszym inspektorem administratorem księgowym oddziału. Szybko awansowałam, zostając naczelnikiem rachunkowości w jednej ze słupskich placówek - pełniłam tam równocześnie obowiązki zastępcy dyrektora.

W 2004 r. objęłam stanowisko dyrektora wydzielonego oddziału w Słupsku. W lutym 2011 r. zobaczyłam ogłoszenie rekrutacyjne na stanowisko dyrektora oddziału w Trójmieście i po raz pierwszy przystąpiłam w naszym Banku do konkursu. Po wielu testach i kilku rozmowach dowiedziałam się, że moja kandydatura jest najlepsza. 1 marca 2011 r. zostałam dyrektorem Oddziału 1 w Gdyni.

Co cenisz najbardziej w swojej pracy?

Praca w naszym Banku jest dla mnie ciągłym wyzwaniem i pasją, którą doskonale udaje mi się godzić z obowiązkami rodzinnymi. A najbardziej cenię sobie ludzi, z którymi pracuję oraz oferowane możliwości rozwoju i doskonalenia.

Kandydat do pracy w PKO Banku Polskim powinien...

....podzielać wartości naszego Banku: Wiarygodność, Satysfakcję Klienta, Ciągłe doskonalenie i Przedsiębiorczość.Bank jest pracodawcą sprawdzonym i stabilnym, który oferuje konkurencyjne warunki zatrudnienia i duże możliwości rozwoju zawodowego - uważa Michał Kwiatkowski, specjalista bankowy
w Departamencie Podatków.

Dlaczego wybrałeś PKO Bank Polski jako swojego pracodawcę?

Ważna była renoma marki - PKO Bank Polski jest przecież jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych. Jest pracodawcą sprawdzonym i stabilnym, który oferuje konkurencyjne warunki zatrudnienia i duże możliwości rozwoju zawodowego. Warto również wspomnieć o panującej tu koleżeńskiej atmosferze. :)

Jak rozwijała się Twoja kariera w Banku?

Z PKO Bankiem Polskim jestem związany od ponad trzech lat. Zaczynałem jako młodszy specjalista w Wydziale Doradztwa Podatkowego. Obecnie jestem zaangażowany w kluczowe kwestie zobowiązań podatkowych Banku, w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług.

Co cenisz najbardziej w swojej pracy?

Profesjonalną atmosferę oraz warunki zatrudnienia - czynniki te bardzo mocno wpływają na komfort pracy oraz postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Istotne jest też wsparcie, jakiego Bank udziela swoim pracownikom przy realizacji pozazawodowych pasji - moją jest kolarstwo - w ramach programu "PKO po godzinach".

Kandydat do pracy w PKO Banku Polskim powinien...

... być otwarty na nowe wyzwania i stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. A gdy taka osoba już będzie w Banku, to zachęcam do zaangażowania się "po godzinach" w działalność sekcji rowerowej. :)