Warsztaty dla studentów Enactus w Centrali PKO Banku Polskiego

We wrześniu w Centrali Banku odbyły się warsztaty nt współpracy i komunikacji. Studenci reprezentujący zespoły Enactus z całej Polski zostali  zaangażowani w grę symulacyjną, w której wspólnymi siłami, mieli za zadanie rozwiązać zaaranżowane intrygi bankowe. Dodatkowym elementem spotkania był wykład inspiracyjny znanego mówcy, który swą tematyką nawiązywał do istoty współpracy między pokoleniami X,Y, Z.