Bankowość zagraniczna

Jako lider krajowego sektora bankowego czujemy szczególną odpowiedzialność za wspieranie rozwoju polskich firm, a w konsekwencji również całej gospodarki. Wzrost wartości eksportu i inwestycji zagranicznych jest kluczem do przyspieszenia tempa doganiania przez Polskę krajów zachodniej Europy pod względem zamożności. Chcemy wspierać  zarówno największe polskie spółki, jak i mniejsze firmy operujące za zachodnią granicą. Otwierając oddziały poza Polską, najpierw w Niemczech, chcemy być dla nich również na zagranicznych rynkach partnerem finansowym pierwszego wyboru.