Andrzej Podsiadło

Andrzej Podsiadło urodził się 2 grudnia 1950 r. w Dąbrowie Górniczej. Z wykształcenia ekonomista, ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki, doktoryzował się na Wydziale Ekonomiki Produkcji tej uczelni w 1980 r. Po ukończeniu studiów przez kilka lat związany z SGPiS jako pracownik naukowy.

W latach 1978 - 1988 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, najpierw jako dyrektor Zespołu Polityki Ekonomicznej, później jako dyrektor Zespołu Analiz. W 1989 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, w styczniu 1991 r. został powołany przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisko sekretarza stanu w tym samym ministerstwie.

Po odejściu z rządu rozpoczął pracę w sektorze bankowym. Od kwietnia 1992 r. do marca 1994 r. kierował pracami zarządu Powszechnego Banku Handlowego Gecobank, skąd przeszedł do pracy w PKO Banku Państwowym. Jako wiceprezes Zarządu kierował pionem ryzyka kapitałowego i nadzorował departamenty Obsługi Jednostek Gospodarczych, Inwestycji Kapitałowych, Bankowy Dom Maklerski PKO oraz Biuro Dystrybucji Powszechnych Świadectw Udziałowych Programu Powszechnej Prywatyzacji. We wrześniu 1995 r. odszedł z PKO Banku Państwowego i objął stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Banku Kredytowego.

W czerwcu 2002 r. powołany został na stanowisko prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, które piastował przez cztery lata, do września 2006 r. W latach 2007-2009 r. członek Rady Dyrektorów rosyjskiego Alfa Banku. Andrzej Podsiadło jest również działaczem społecznym, w latach 1995-1998 kierował pracami Polskiego Czerwonego Krzyża. Na stanowisko prezesa PCK został ponownie wybrany w marcu 2008 r.