Andrzej Topiński

Andrzej Topiński urodził się 27 sierpnia 1945 r. w Krakowie. Z wykształcenia ekonomista, ukończył w 1969 r. studia na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. w Centre d'Etudes Industrielle w Genewie w 1976 r. (kurs zarządzania), na Oxford University w 1986 r. (prowadził badania nad teorią inflacji) oraz w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie w 1990 r. (kurs dotyczący polityki makroekonomicznej).

W pierwszych latach kariery zawodowej związany z warszawskim Instytutem Planowania oraz Komisją Planowania. W 1982 r. zatrudniony w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN najpierw na stanowisku asystenckim, a później jako adiunkt. Po sierpniu 1980 r. doradzał w sprawach ekonomicznych Komisji Krajowej "Solidarności", był m.in. współautorem dokumentów programowych związku. Uczestnik prac "Okrągłego Stołu" (był członkiem tzw. zespołu ekonomicznego). Od października do połowy listopada 1989 r. zatrudniony w Centralnym Urzędzie Planowania (doradca ministra). W listopadzie 1989 r. powołany do pracy w Narodowym Banku Polskim jako wiceprezes. Od 10 sierpnia 1991 r. do 4 marca 1992 r. pełnił obowiązki prezesa NBP. Po odejściu z NBP zatrudniony w Banku Handlowym w charakterze doradcy prezesa Zarządu (do lutego 1994 r.).

Od lipca 1993 r. związany z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Państwowym jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Z dniem 14 lutego 1994 r. rozpoczął pracę na stanowisku prezesa Zarządu Banku. Największym polskim bankiem Topiński kierował przez blisko 6 lat. Z początkiem grudnia 1999 r. został zawieszony przez Radę Nadzorczą w czynnościach prezesa Zarządu, jednak po kilku dniach Komisja Nadzoru Bankowego powierzyła Topińskiemu pełnienie funkcji kuratora PKO. W okresie przygotowywania PKO do komercjalizacji, jako kurator, Topiński nadzorował procesy naprawcze wdrożone w banku, związane ze spłatą tzw. "starego" portfela kredytów mieszkaniowych. 30 maja 2000 r. po odwołaniu z funkcji kuratora, Andrzej Topiński zakończył pracę w PKO.

Od kwietnia 2000 r. Topiński przez trzy lata stał na czele Związku Banków Polskich. Później był m.in. członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, a od 2007 r. zajmuje stanowisko głównego ekonomisty w Biurze Informacji Kredytowej. W 2010 r. został powołany przez Komisję Europejską do Grupy Ekspertów ds. Bankowości. Jest członkiem Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.