Edward Walaszczyk

Edward Walaszczyk urodził się 20 października 1910 r. w Łodzi. Z wykształcenia ekonomista (absolwent Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi oraz kursów organizowanych przez Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych).

Karierę zawodową rozpoczął od pracy urzędnika w łódzkim magistracie. Później był zatrudniony m.in. w kancelarii notarialnej. W okresie powojennym związany z ruchem związkowym, był m.in. sekretarzem Komisji Centralnej Związków Zawodowych.

1 sierpnia 1955 r. otrzymał nominację na naczelnego dyrektora Powszechnej Kasy Oszczędności. Na czele PKO stał 20 lat, najdłużej spośród wszystkich kierowników tej instytucji. Walaszczyk, podobnie jak przedwojenny prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, Henryk Gruber, duże znaczenie przywiązywał do promocji oszczędzania i podniesienia znaczenia Powszechnej Kasy Oszczędności wśród ludności. Służyć temu miała m.in. masowa reklama w postaci neonów świetlnych, ogłoszeń prasowych, plakatów, różnego rodzaju wydawnictw, oklejania środków komunikacji publicznej logotypami PKO. W okresie pełnienia przez Edwarda Walaszczyka funkcji naczelnego dyrektora PKO stworzony został logotyp PKO, symbolizowany przez skarbonkę, utworzoną z akronimu nazwy banku (autorem grafiki był Karol Śliwka). Do oferty mechanizmów oszczędnościowych PKO w okresie prezesury Walaszczyka wprowadzone zostały takie innowacyjne rozwiązania, jak np. pierwsze rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Z jego nazwiskiem wiążą się również inne zmiany o charakterze innowacyjnym, w tym początki procesu komputeryzacji systemu księgowania w banku.

Plany dalszego rozwoju PKO zostały nieoczekiwanie zahamowane 1 lipca 1975 r., kiedy decyzją ówczesnych władz państwowych struktury Kasy zostały wchłonięte przez Narodowy Bank Polski. Decyzja władz nie spotkała się z akceptacją ze strony Walaszczyka, mimo to do czerwca 1976 r. nadal kierował pracami PKO w ramach struktur NBP (przewodniczył Generalnej Dyrekcji PKO w randze wiceprezesa NBP). Na skutek sporów dotyczących zachowania przynajmniej szczątkowej formy samodzielności PKO, Walaszczyk zdecydował się na odejście z banku i w czerwcu 1976 r. przeszedł na emeryturę.

Zmarł w Warszawie 18 lipca 2008 r. w wieku 98 lat.