Henryka Pieronkiewicz (Rupik)

Henryka Pieronkiewicz (Rupik) urodziła się 16 kwietnia 1952 r. w Opatowie. Jest absolwentką finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiowała również prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz zarządzanie na Northwestern University w Chicago.

Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usług Handlowych w Krakowie, później przez wiele lat związana z bankowością. Od 1979 r. pracowała w krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego, gdzie w przeciągu 10 lat przeszła kilka szczebli kariery osiągając stanowisko naczelnika wydziału kredytowego. W marcu 1990 r. rozpoczęła pracę w krakowskim Banku Przemysłowo-Handlowym na stanowisku głównego specjalisty ds. kredytów. Po kilkunastu miesiącach pracy została dyrektorem jednego z departamentów, w 1992 r. członkiem Rady Nadzorczej BPH, a w 1995 r. prezesem zarządu banku. Z pełnienia tej ostatniej funkcji zrezygnowała w listopadzie 1999 r.

W marcu 2000 r. została zatrudniona w PKO BP na stanowisku prezesa Zarządu. Za prezesury Pieronkiewicz Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa, co było pierwszym krokiem do kolejnego etapu, czyli debiutu giełdowego w 2004 r. Po dwóch latach pracy w PKO Henryka Pieronkiewicz odeszła z banku w czerwcu 2002 r. Od lutego 2003 r. do kwietnia 2004 r. zajmowała stanowisko wiceprezesa Kompanii Węglowej, odpowiedzialnego za finanse spółki oraz kwestie zadłużenia podmiotów ją tworzących. W kolejnych latach zatrudniona m.in. w PZU Życie na stanowiskach wiceprezesa (od czerwca 2006 r. do marca 2007 r.) i prezesa zarządu (od marca do sierpnia 2007 r.). Znana z zaangażowania społecznego, m.in. członkini Rady Fundacji dla UJ.