Jerzy Pruski

Jerzy Pruski urodził się 15 marca 1959 r. w Pabianicach. Z wykształcenia ekonomista, ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim (doktorat w 1989 r.), dodatkowo odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Oslo oraz roczne studia na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie, uczestnik wielu zagranicznych projektów badawczych.

Jeszcze w okresie studiów rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie makroekonomii, teorii polityki makroekonomicznej oraz finansów i bankowości. W okresie 1991-1997 pracował w LG Petro Bank, gdzie sprawował m.in. funkcję wiceprezesa zarządu. W 1998 r. członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.

W marcu 2004 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał Pruskiego na stanowisko I zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialnego m.in. za kwestie stabilności finansowej. Jako przedstawiciel NBP zasiadał w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego, uczestniczył również w pracach Economic and Financial Committee, gdzie jako członek jednego z zespołów ad hoc współtworzył raport na temat stabilności finansowej w Unii Europejskiej.

W maju 2008 r. powołany na stanowisko prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. Równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO TFI oraz członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. W lipcu 2009 r. został zwolniony z pracy w PKO Banku Polskim. 8 września 2009 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała Pruskiego na stanowisko prezesa zarządu BFG. 30 sierpnia 2010 r. prezydent RP Bronisław Komorowski wyznaczył Pruskiego na swojego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego. Od października 2010 r. Pruski pełni dodatkowo funkcję społecznego doradcy Prezydenta RP ds. ekonomicznych.