Krzysztof Markowski

Krzysztof Markowski urodził się 8 lipca 1955 r. w Warszawie. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, na tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Początki kariery zawodowej Markowskiego związane są z SGPiS, gdzie pracował naukowo (jako adiunkt). Od 1992 r. zatrudniony w PKO Banku Państwowym, najpierw jako główny specjalista w Departamencie Obsługi Podmiotów Gospodarczych, a później jako dyrektor Departamentu Polityki Finansowej.

Od lutego 1997 do lutego 2003 r. piastował stanowisko I wiceprezesa Zarządu PKO BP. Na przełomie 1999/2000 r. w okresie zawieszenia Andrzeja Topińskiego w pełnieniu czynności prezesa pełnił przez kilka miesięcy obowiązki prezesa Zarządu PKO BP. W latach 2000-2003 piastował funkcję wiceprezesa CEMEA VISA Board of Directors. Od 2001 r. Markowski jest przewodniczącym Komitetu Decyzyjnego VISA Polska, a od czerwca 2003 r. kieruje pracami Zarządu Biura Informacji Kredytowej. Członek władz Stowarzyszenia Europejskich Rejestrów Kredytowych (ACCIS).

W swojej karierze zawodowej kierował pracami rad nadzorczych m.in. PKO-Credit Suisse Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i PKO/Handlowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. Aktywny uczestnik prac Związku Banków Polskich, był członkiem Zarządu ZBP IV kadencji oraz członkiem Komitetu Doradczego ZBP do spraw Regulacji Nadzorczych.