Marek Głuchowski

Marek Głuchowski urodził się w 1959 r. Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1983 r.). Ukończył dodatkowo aplikacje sędziowską (1985 r.) i radcowską (1986 r.). Do 1997 r. zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w dziedzinie prawa handlowego i zagadnieniach obrotu gospodarczego. Zajmuje się w szczególności problematyką działalności instytucji finansowych i ich przekształceń organizacyjnych. Marek Głuchowski jest Senior Partnerem Zarządzającym w sopockiej Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Rodziewicz Zwara i Partnerzy.

Od kwietnia 2006 r. do lutego 2008 r. związany z PKO Bankiem Polskim jako przewodniczący Rady Nadzorczej Banku oraz w okresach od 10 do 23 stycznia i od 27 stycznia do 10 kwietnia 2007 pełniący obowiązki tymczasowego prezesa Zarządu Banku.

W swojej karierze zawodowej Marek Głuchowski był związany z wieloma podmiotami gospodarczymi sprawując funkcje przewodniczącego i członka rad nadzorczych m.in. spółek Wilbo, Centrum Haffnera, Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia, Banku Pocztowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Obecnie jest m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Dolnośląskich Surowców Skalnych, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej KOMPAP oraz członkiem Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska i Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Pełni dodatkowo obowiązki arbitra Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni.