Rafał Juszczak

Rafał Juszczak urodził się 7 września 1969 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości w Ecole Superieure de Commerce de Rouen.

Zawodową karierę rozpoczynał w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych od stanowiska maklera giełdy towarowej. Później pracował m.in. w charakterze specjalisty ds. handlu i marketingu. Od maja 1996 r. od sierpnia 1998 r. kierował działem audytu wewnętrznego w polskiej filii Societe Generale. We wrześniu 1998 r. rozpoczął pracę w Banku Handlowym, najpierw na stanowisku asystenta wiceprezesa zarządu, a później jako zastępca dyrektora Biura Integracji. Po przejęciu Banku Handlowego przez Citigroup i utworzeniu Citibanku Juszczak kierował przez cztery lata (do lipca 2005 r.) m.in. Departamentem Rozliczeń Własnych, Departamentem Obsługi Klienta oraz Pionem Małych Przedsiębiorstw.

W sierpniu 2005 r. rozpoczął pracę w PKO Banku Polskim obejmując stanowisko dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej. Później był członkiem Zarządu Banku (od 1 lipca 2006 r.) i wiceprezesem (od 29 września 2006 r.). 11 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa PKO. Rafał Juszczak kierował pracami największego polskiego banku ponad rok, do 20 maja 2008 r., kiedy został zastąpiony przez Jerzego Pruskiego.

Po odejściu z PKO wyjechał na Ukrainę, gdzie kierował pracami Zarządu First Ukrainian International Bank. Po powrocie do kraju w kwietniu 2010 r. objął stanowisko wiceprezesa Zarządu Prokom Investments. Juszczak jest także członkiem rad nadzorczych spółek Petrolinvest Trade S.A., Silurian Sp. z.o.o., Polnord S.A. oraz Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. Od stycznia 2012 r. jest prezesem Zarządu Getin Holding.