Sławomir Skrzypek

Sławomir Skrzypek urodził się 10 maja 1963 r. w Katowicach. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów MBA na University of Wisconsin-La Crosse oraz Business Management na Georgetown University. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w polskim systemie bankowym na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W młodości związany ze środowiskiem opozycyjnym, działał m.in. w KPN oraz w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 1993-1997 Skrzypek pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, zajmując się kontrolą finansową administracji rządowej, samorządowej i sektora bankowego. W latach 1997-2000 zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od maja 2001 do stycznia 2002 członek zarządu PKP.

W listopadzie 2002 r. objął stanowisko wiceprezydenta Warszawy (prezydentem był wówczas Lech Kaczyński). Odpowiadał za inwestycje, nadzór właścicielski oraz politykę finansową miasta. Był przewodniczącym i członkiem kilku rad nadzorczych, m.in. Banku Ochrony Środowiska. 20 grudnia 2005 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa PKO Banku Polskiego. Od września 2006 r. do stycznia 2007 r. pełnił obowiązki prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. 10 stycznia 2007 r. wybrany przez sejm na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.