Stanisław Pietrasiewicz

Stanisław Pietrasiewicz urodził się 6 października 1929 r. w Tarnowskich Górach. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodową karierę zaczynał od pracy referenta w Pomorskich Zakładach Wytwórczości Aparatury Niskiego Napięcia w Toruniu oraz w warszawskiej Centrali Aptek Społecznych. Od 1952 do 1960 r. związany z warszawskim Bankiem Inwestycyjnym, gdzie piastował szereg stanowisk od samodzielnego referenta po naczelnika wydziału. W kolejnych latach zatrudniony w administracji szczebla centralnego na stanowiskach kierowniczych (naczelnik wydziału w Ministerstwie Finansów, wicedyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego i wicedyrektor Gabinetu Ministra w Ministerstwie Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska). W latach 1974-1977 związany z Instytutem Kształtowania Środowiska w Warszawie (zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i administracyjnych).

Od października 1977 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim jako główny specjalista. W następnych latach zajmował stanowiska dyrektora XIV oddziału NBP w Warszawie oraz dyrektora Departamentu Ekonomicznego NBP. Od 20 października 1987 r. wyznaczony na p.o. dyrektora Departamentu Planowania i Analiz Ekonomicznych PKO (w kwietniu następnego roku objął stanowisko dyrektora wspominanego departamentu). Uczestniczył w pracach nad wydzieleniem banku PKO ze struktur NBP i później przez blisko trzy lata nadzorował Departament Planowania i Analiz Ekonomicznych.

W lutym 1991 r. objął stanowisko dyrektora członka Zarządu Banku nadzorującego pion ekonomiczno-kredytowy. W maju 1991 r. po dymisji prezesa Mariana Krzaka Pietrasiewiczowi zostało powierzone pełnienie obowiązków prezesa PKO Banku Państwowego. Na stanowisko prezesa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego został oficjalnie powołany 17 lutego 1992 r. i sprawował tę funkcję dwa lata, do 7 lutego 1994 r. Wyznaczony przez nowego prezesa, Andrzeja Topińskiego, na stanowisko dyrektora Departamentu Kredytów Trudnych PKO, dodatkowo pełnił funkcję doradcy prezesa Banku.

Z dniem 31 marca 1999 r. Pietrasiewicz zakończył zatrudnienie w PKO i przeszedł na emeryturę. Zmarł 23 września 2004 r. w Warszawie.