Kwalifikacja

Kwalifikacją nazywamy proces nadania przez Bank Klientom korzystającym z usług inwestycyjnych oraz potencjalnym Klientom Banku jednej z następujących kategorii przewidzianej przez wymogi MiFID:

  • Klient detaliczny,
  • Klient profesjonalny,
  • Uprawniony kontrahent.

Każda z powyższych kategorii oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej, przysługujący Klientowi w związku z wymogami MiFID. Największa ochrona w znaczeniu zakresu informacji, jakie otrzymuje Klient, przysługuje Klientowi detalicznemu. Jej zakres zmniejsza się wraz ze zmianą kategorii na Klienta profesjonalnego i Uprawnionego kontrahenta. Szczegółowe zasady kwalifikacji Klientów i poziomu ochrony inwestycyjnej obowiązujące w Banku oraz warunki zmiany kategorii zostały określone w "Zasadach kwalifikacji Klientów PKO Banku Polskiego".