Piotr Alicki

Piotr Alicki (ur. 1964 r.) jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania IT w obszarze bankowości.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą 20 maja 2008 r., objął z dniem 2 listopada 2010 r. W dniu 8 stycznia 2014 r. został ponownie powołany na wspólną 3-letnią kadencję Zarządu i w dalszy ciągu sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Obszar Informatyki i Usług.

Od 11 października 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Od 6 października 2014 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA.

Od 1 maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski SA oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 roku kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

W PKO Banku Polskim SA jako nadzorujący Obszar Informatyki i Usług,  realizował m.in. następujące projekty: integrację Inteligo do systemów Banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO BP oraz system płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.

Piotr Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 do 2010 był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP.  Obecnie od 2010 reprezentuje w Radzie PKO Bank Polski SA. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa PKO Banku Polskiego SA zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO BP – Inteligo Financial Services oraz Nordea Bank Polska.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", jest laureatem konkursów "Lider Informatyki 1997", "Lider Informatyki 2010" oraz „Lider informatyki 2012”.