[Archiwalny] ZAkręt, gm. wiązowna, woj. mazowieckie, ul. Sosnowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 04/03/2015 roku  o godzinie 15.15 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6 odbędzie się I L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Zakręcie, ul. Sosnowa , gm. Wiązowna składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 158/7 z obrębu 0026 o łącznej powierzchni 2400m.

Działka gruntu położona jest przy drodze nieutwardzonej, osiedlowej, ogrodzona ogrodzeniem konstrukcji drewnianej na słupkach murowanych i podmurówce z bramą i furtką od strony ulicy Sosnowej. Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny z garażem w bryle, jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym ,częściowo podpiwniczony, zbudowany w latach 90-tych o pow. użytkowej 470,50 m.kw., zrealizowany w latach 90-tych. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gaz przewodowy, wodociag, kanalizację (szambo), alarm . Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 2 002 448,00zł., cena wywołania wynosi 1 501 836,00zł.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwoty 200 244,80zł. na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi . Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku Wydział I Cywilny na 2 tygodnie przed terminem licytacji. Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji. Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku, Wydziale Cywilnym.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6  ul. Andriollego 34 lok. 8, 05-400 Otwock tel.: 22 7793235 email: otwock.adamska@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201101

Numer oferty: L/126/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka