[Archiwalny] Alwernia, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż na dzień  29.01.2014r. godz. 11.50. w Wydziale Cywilnym Sądu  Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została: druga licytacja nieruchomości:

-    złożonej z działek nr 1751/35 i 1751/36 o łącznej powierzchni 2,6689 ha oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowaną konstrukcją hali produkcyjnej będącej w trakcie budowy.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą  prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nieruchomość zlokalizowana jest w Alwerni w rejonie ul. Krasickiego, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, woj. małopolskie. Działki nr 1751/35 o pow. 1,1177 ha i 1751/36 o pow. 1,5512 ha zlokalizowane są w strefie peryferyjnej miasta Alwernia. 

Dojazd do działek dobry. Dostęp do drogi publicznej (ul. Krasickiego) odbywa się drogami zakładowymi, po ustanowionej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki 1751/24 i 1751/27 objęte księgą wieczystą numer: 75582. Drogi zakładowe są utwardzone, posiadają nawierzchnię bitumiczną.

Działki nr 1751/35 i 1751/36 funkcjonalnie tworzą jedną całość gospodarczą. Kształt kompleksu działek regularny - prostokąt. Teren płaski, miejscami podmokły. Południowa i wschodnia część nieruchomości (działka nr 1751/36) porośnięta zadrzewieniem śródpolnym - samosiejki brzozy i wierzby. W centralnej części nieruchomości zlokalizowana jest konstrukcja hali produkcyjnej.

Hala produkcyjna będąca w trakcie budowy, konstrukcja złożona z 50 słupów prefabrykowanych osadzonych w stopach fundamentowych. Na słupach betonowych oraz drewnianych zamontowana konstrukcja dachu - dźwigary z drewna klejonego (50 sztuk), wzmocniona stalowymi cięgnami i drewnianymi belkami. Przestrzeń pomiędzy słupami wypełniona murem betonowym, posadzka w wewnętrznej części hali utwardzona tłuczniem. W obiekcie wykonano wypust instalacji kanalizacyjnej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.399.517,00 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych) + podatek VAT wg stawki 23 % (781.888,91 zł). RAZEM: 4.181.405,91 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.787.603,94 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 418.140,59 zł (czterysta osiemnaście tysięcy sto czterdzieści 59/100 złotych) (10% ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Deutsche Bank PBC S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Krzysztof Dłużniewski

Kancelaria Komornicza w Trzebini

32-540 Trzebinia ul Kościuszki 134

tel. 032 711 82 99

email: trzebiniadluzniewski@komomik.pl

Numer oferty: L/72/N/01/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 2.787.603,94 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny