[Archiwalny] Bartki, woj. warmińsko-mazurskie - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2014 o godz. 08:40 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr X odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Bartki, 14-120 Dąbrówno, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

-lokal mieszkalny  mieści się na parterze i jeden pokój na poddaszu budynku 2-rodzinnego. Budynek mieszkalny wybudowany ok. 1930r., podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, położony na działce o powierzchni 0,0443 ha w miejscowości Bartki, gm. Dąbrówno. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,20 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 5m2 i dwoma pomieszczeniami strychu o powierzchni 11,80m2. Lokal mieszkalny składa się z: dwóch pokoi, łazienki, kuchni, sieni. Standard wykończenia: ściany malowane, podłoga w pokoju na parterze i kuchni cementowa, okna PCV na parterze, drewniane na poddaszu. Media: instalacja wodno-kanalizacyjna, komunalna sieć wodociągowa, szambo, instalacja elektryczna i CO. Stan lokalu mieszkalnego dobry, pozostaje do wykończenia po rozpoczętym remoncie. Stan techniczny budynku dostateczny. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 086,10zł w gotówce do dnia 01 października 2014r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 2251/13 rękojmia"

Suma oszacowania wynosi 50 861,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 907,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 086,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/162240

Numer oferty: L/17/N/09/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 33.907,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie