[Archiwalny] Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Wyspiańskiego - lokal mieszkalny (60,17 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2015 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego 10, 11-200 Bartoszyce, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 60,17 m2 położony na III piętrze budynku wraz z udziałem 22/1000w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i prawie użytkowania wieczystego działki nr 213 objętych KW. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica.

Suma oszacowania wynosi 167 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millenium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Mariusz Goławski

Kancelaria Komornicza, Warszawska 8, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce

tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/197891

 

Numer oferty: L/143/N/01/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 111.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie