[Archiwalny] Białka, woj. małopolskie - budynek mieszkalny z pokojami do wynajęcia, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tadeusz Aksamit na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2013 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach z siedzibą przy Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Białka, 34-220 Maków Podhalański Sądu Rejonowego w Wadowicach Zamiejscowy Wydział w Suchej Beskidzkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze .
Opis nieruchomości:
W tym: - działka nr ew. 1964/1 - wartość: 44.485,00-zł; - budynek mieszkalny z pokojami do wynajęcia-wartość: 648.792,00-zł; - działka nr ew.2467/2 -wartość: 23.480,00-zł; -działka nr ew. 2442/1 -wartość: 38.251,00-zł; -działka nr ew. 2466/1 -wartość: 15.909,00-zł; -dzialka nr ew. 1589/2 -wartość: 27.068,00-zł; -dzialka nr ew. 1647/1 -wrtość: 5.651,00-zł; -działka nr ew. 1649/1 -wartość: 13.871,00-zł; -dzialka nr ew. 1809 -wartość: 652,00-zł; -działka nr ew. 1721/1 - wartość: 3.661,00-zł; -działka nr ew. 1723/33- wartość: 1.945,00-zł; -działka nr ew. 1725/39 -wartość: 4.876,00-zł; -działka nr ew. 1734/87 -wartość: 3.304,00-zł;

Suma oszacowania wynosi 831 945,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 623 958,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 194,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKOBP SA 19102014330000110200091512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Tadeusz Aksamit

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 9a, Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 33 8744505 / fax. 33 8744505

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99700

Numer oferty: L/137/N/10/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 623.958,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny