[Archiwalny] Białystok, woj. podlaskie, ul. Łabędzia - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2014 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XII, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Łabędzia 2, 15-539 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 286 (obręb ewidencyjny nr 0021) o powierzchni 0,0615 ha oraz zlokalizowanego na przedmiotowej działce budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 126,69m2, 26,97m2 pomieszczeń pomocniczych w piwnicy budynku oraz budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 36,55m2. Jakość drogi dojazdowej do działki jest średnia, nawierzchnia ulicy Łabędziej wykonana jest z kostki Polbruk. Kształt działki jest korzystny. Budynek gospodarczy jest parterowy, niepodpiwniczony zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku działki. Budynek został wykonany w 1961 roku jako budynek murowany z kuchnią letnią i garażem. Stan techniczny budynku gospodarczego jest zły. Działka jest ogrodzona, urządzona zieleń ozdobna. Stan techniczny ogrodzenia jest zły. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym o konstrukcji murowanej, wykonany w 1958 roku. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej. Budynek mieszkalny jest do remontu (skorodowane rury od instalacji wodnej, wymagana wymiana przewodów instalacji elektrycznej oraz wymiana podłóg). Stan techniczny jest przeciętny. W piwnicy budynku zlokalizowana jest kotłownia, na parterze znajdują się pomieszczenia mieszkalne, na poddaszu zamieszkuje współwłaścicielka nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 184 945,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 708,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 495,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Paweł Kosowski

Kancelaria Komornicza, ul. Jana Klemensa Branickiego 17E, Białystok, 15-085 Białystok

tel. 85 744 77 66 / fax. 85 744 77 67

Numer oferty: L/57/N/07/14
Region:
  • podlaskie
Cena: 138.708,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka