[Archiwalny] Białystok, woj. podlaskie, ul. Palmowa - lokal mieszkalny (47,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90)  ogłasza,  że:  dnia  13-07-2015r.   o godz. 12:15  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego   siedzibę   przy ul. Mickiewicza 103   w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.47,9 m2( 2 pokoje z kuchnią - V kondygnacja),   położonego: 15-795 Białystok,   Palmowa 4  wpisanego    w    rejestrze    lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa"  (Adres spółdzielni:  15-888 Białystok, ul.Wyszyńskiego 3 )   dla którego  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW.

Suma oszacowania wynosi 179 236,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 427,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 924,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier  UL.  Antoniukowska 60 lok. 136, 15-845 BIAŁYSTOK EMAIL: bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl tel. 85 732 7418 NIP:542-283-84-90  e-mail: bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228867

Numer oferty: L/83/N/06/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 134.427,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie