[Archiwalny] Białystok, woj. podlaskie, ul. Piastowska, lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2015 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników, położonego przy ul. Piastowska, 15-207 Białystok, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o łącznej pow. 58,00 m 2, składające się z 4-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC z przydzieloną piwnicą lokatorską o pow. 3,00 m2

Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA BIAŁYSTOK 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Kancelaria Komornicza, Marjańskiego 3, Białystok, 15-402 Białystok tel. 857411130 / fax. 857411130

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237201

 

Numer oferty: L/98/N/07/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 155.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie