[Archiwalny] Białystok, woj. podlaskie, ul. Turowskiego - budynek mieszkalny (152,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 29-06-2015r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości ( do 14.04.2088r. )w postaci działek gruntu o nr geod.3118/2 i 3119/1 o łącznej pow.0,0256ha,zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy),jednopiętrowym z poddaszem użytkowym ,całkowicie podpiwniczonym z jednokondygnacyjną przybudówką od frontu ,stanowiącą przedłużenie garażu ,o łącznej pow. zabudowy 152,00 m2,pow.użytk.370,70m2 i kubaturze 1390  m3 stanowiącym odrębną nieruchomość;   położonej: 15-618 Białystok, Turowskiego ,  dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Suma oszacowania  wynosi 585.000,00zł,( w tym wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej pow.0,0256 ha- 66.000,00zł,-) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    438.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58.500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223563

 

Numer oferty: L/38/N/06/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 438.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka