[Archiwalny] Białystok, woj. podlaskie, ul. Wrocławska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 15-04-2016r. o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w wys. po   1/2 w odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow.użytk.52,9 m2 ( 2 pokoje z kuchnią - II kondygnacja) wraz z piwnicą o pow.3,6m2 oraz udziałem 565/149633 w nieruchomości wspólnej, położonego: 15-644 Białystok, Wrocławska 49D.

 Suma oszacowania ogółem wynosi  257.764,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi     193.323,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25.776,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.komornik-kosacka.pl/category/licytacje/nieruchomosci

Numer oferty: L/33/N/03/16
Region:
  • podlaskie
Cena: 193.323,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie