[Archiwalny] Biczyce Dolne, woj. małopolskie - budynek mieszkalny (189,67 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.09.2015 o godz 8:30 w sali nr 116 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

                                                            PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: działka ewidencyjna nr 74/10 o powierzchni 0,1500 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 189,67 m2, położonej w Biczycach Dolnych, gmina Chełmiec. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 332.238,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 249.178,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji. O przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek Kancelaria Komornicza 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana III Sobieskiego 14a/5a tel.: (18) 449 01 47, 696 100 139, fax: (18) 449 01 47,  email: nowy.sacz.szostek@komornikid.pl

 

Numer oferty: L/100/N/08/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 249.178,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka