[Archiwalny] Biecz, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, (185,80 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2013-12-17 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: dz.nr 1013 o pow. 0,0483 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytk  185,80 m.kw. położonej w Bieczu, stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 421.714,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 316.285,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 30203000451110000002176730 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz KrygowskiKancelaria Komornicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 34/22 tel.: 183537972, fax: 183537972, komornik.gorlice.pl, email: gorlice.krygowski@komornik.pl konto: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 30203000451110000002176730.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107595

 

Numer oferty: L/107/N/11/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 316.285,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom